Tilgjengelighet

Inngangsparti

  • Trinnfri atkomst
  • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Venterom

  • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat

Skilt

  • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
  • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør

Resepsjon

  • Lukket rom for henvendelser

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett

Innvendige dører

  • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge

Belysning

  • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
  • Laboratorium 700 lux (minimum)